Értse meg az idősek világnapjának fontosságát

Jövő csütörtökön, október 1-jén ünneplik az idősek nemzetközi napját. A dátumot az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hozta létre 1991-ben. Az ENSZ esetében a harmadik életkor 60 évesen kezdődik.

Itt, Brazíliában, a mérföldkőnek számító dátumot 1991-ben vezette be a szenátus Oktatási és Egészségügyi Bizottsága. Minden év szeptember 27-én ünneplik. Ezért tegnap óta a lakosságnak erre a részére kell összpontosítani, amelyet a Covid-19 járvány annyira érintett.

A brazil bizottság célja, hogy elősegítse a lakosság e részének egészségi állapotával és jólétével kapcsolatos gondolkodást.

Idősebb embereink

Népességünk néhány éve öregszik. Brazíliában a népszámlálást 10 évente a Brazil Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) végzi. Az utolsót 2010-ben hajtották végre. Idén a kutatást újra el kell végezni, de a járvány miatt 2021-re halasztották.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint az idős népesség már több mint 28 millió ember volt. Ez a lakosság körülbelül 13% -át képviseli. Az IBGE által végzett vizsgálatok elvárásai szerint 2043-ra ez a százalék eléri a 25% -ot. Más szavakkal, a brazil lakosság egynegyede idős emberekből áll majd a 2040-es években, ezért olyan fontosak a törvénymódosítások, mint például a nyugdíjreform.

Az idősek statútuma

2003 óta már vannak külön jogszabályaink az idősek védelmére Brazíliában. Abban az évben adták ki az idősek statútumát, amely a különleges jogok mellett több védelmi szabályt is előír. A törvény szerint az ENSZ egyetértését követve Brazíliában 60 éves kortól az illető idős. Ide kattintva ismerje meg teljes egészében az idősek statútumát .

A biztosított jogok között elsőbbséget élvez a szolgáltatás, akár állami ügynökségeknél, akár magánintézményeknél. Beleértve a perek elsőbbségét és a jövedelemadó visszatérítését.

A törvény előírja a helyi egészségügyi és szociális hálózatokhoz való hozzáférés biztosítását. A 80 éven felüliek számára továbbra is kiemelt prioritás van más idős emberekkel szemben.

A törvény az időseket is védi mindenféle elhanyagolástól, diszkriminációtól, erőszaktól, kegyetlenségtől vagy elnyomástól. Bűncselekménnyé nyilvánítja az idősek jogainak megtámadását azáltal, hogy büntetést szab a bűnözőknek.

Az idősek diszkriminációja például 6 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztést és pénzbírságot von maga után. Ugyanez a büntetés vonatkozik azokra is, akik nem nyújtanak segítséget az időseknek. Idősek elhagyása esetén a büntetés nagyobb, és akár 03 év börtönt is elérhet. Az Idősek Statútumában meghatározott egyes bűncselekmények esetén más büntetéseket írnak elő.

Bár a törvény 60 éves kortól védi az állampolgárokat, bizonyos jogokat csak 65 éves koruk után garantálnak. Ez az ingyenes városi tömegközlekedés esete. A szelektív és a speciális szolgáltatások kivételnek számítanak, ha a rendszeres járatokkal párhuzamosan nyújtják őket.

Az állami törvényeket ebben a tekintetben is be kell tartani. A hálapénzhez való hozzáféréshez csak az Ön életkorát igazoló személyes dokumentumok bemutatása szükséges.

A törvény betartásának ellenőrzése az Országos, az Állami, a Szövetségi Járási és az Önkormányzati Tanács feladata az Idősekért. Akár állami, akár magánintézményekben. Így ezek a szervek bűncselekményekről vagy az idősek jogainak megsértéséről is kaphatnak jelentéseket.

Az idősek, még nyugdíjasok esetén is jogosultak a szakmai tevékenység folytatására. Ezen a ponton tiszteletben kell tartani fizikai, szellemi és pszichés feltételeit. A törvény kimondja, hogy:

"Az idős ember bármilyen munkába vagy munkába történő befogadásakor tilos a diszkrimináció és a maximális életkorhatár megállapítása." (…) „Kivéve, ha a pozíció jellege megkívánja.”

Gazdaságilag aktív idősek

Májusban jelent meg az Uniós Statisztikai és Társadalmi-Gazdasági Tanulmányok Osztályának - Dieese - az idősekről szóló újabb tanulmánya. A felmérést 2019-ben végezték. Rámutatott, hogy a háztartások 34,5% -ában már legalább 01 60 éves és idősebb ember él. Ennek összesen mintegy 83% -a él más emberekkel és 17% egyedül él. 

A felmérés rámutatott arra is, hogy az idősek mintegy 23% -a folytatta a munkát 2019 végén. Ezenkívül a brazil otthonok 25% -ában az idősek felelősek a családi jövedelem további 50% -áért, nyugdíjakkal vagy javadalmazással.

A 2014 és 2016 közötti gazdasági recesszióval a brazil családok szervezetében már változás következett be. Egyre több ember tért vissza szüleihez. Ezek az adatok a járvány idején befolyásolták az idősek elleni erőszak növekedését is. Nagyon fontos a beszámolás.

Úgy gondoljuk, hogy az idősek statútumáról szóló törvénynek még hatékonyabbá kell válnia. Hatékonyabb lépéseket kell tenni a törvény végrehajtása érdekében. Ez fontos visszatükröződés ezen a dátumon! Az idősek elleni erőszakról a Dial 100-on keresztül lehet jelentést tenni.


Samasse Leal

Szenvedélyes a jog iránt, Samasse Leal a Fogyasztói Jogok szakembere, a PUC-Rio végzett. A „Használd a törvényeket az ön javára” című mű társszerzője és műszaki áttekintője, részt vett a Sem Censura (TVE) és a rádióműsorok több kiadásában, a nagyközönség jogairól beszélve. Pályafutásának közel 20 éve alatt nagy jogi irodákban, cégekben, fogyasztóvédelmi egyesületben dolgozott, és jelenleg egy spanyol multinacionális befektetői kapcsolatok területén dolgozik.